Προσωπικό

Η διεύθυνση της ‘’ΝΕΦΕΛΗΣ’’ δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.

Οι συνεργάτες μας είναι η δύναμη μας.

Κάνουν πράξη το όραμα μας και χτίζουν προσωπικότητες με ευσυνειδησία και εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα παιδιά και τους γονείς χτίζουν το μέλλον του σχολείου μας.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα από τα βασικότερα τμήματα σε κάθε χώρο εργασίας, πόσο μάλλον σε ένα κέντρο προσχολικής αγωγής που φιλοξενεί παιδιά. Η επιλογή γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ευχάριστη παραμονή των παιδιών στο χώρο του σχολείου.

Oμάδα εξωτερικών συνεργατών.

Τα μαθήματα των εικαστικών, των αγγλικών, της μουσικοκινητικής, του θεατρικού παιχνιδιού και των αθλημάτων υποηστηρίζονται από εξωτερικούς συνεργάτες σε εβδομαδιαία μαθήματα.

Παράλληλα, οι συνεργάτες μας πλαισιώνουν το πρόγραμμα κάθε τάξης και βοηθούν τις παιδαγωγούς με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους. Ο καθένας τους έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και άριστη κατάρτιση στον τομέα του.